العربیه English

نمونه طراحی

نوشته شده توسط: مدیر سایت | بازدید: 190 | منتشر شده در تاریخ: پنجشنبه 1398/12/01

نمونه طراحی

در بخش مهندسی شركت FARCO.CO پس از بررسی فایل های سه بعدی و دو بعدی قطعات و بنا به نیاز شركت های درخواست كننده و با توجه به سایكل تایم مورد نیاز تولید و در نظر گرفتن سطح اتوماسیون كلمپ های دستی یا اتوماتیك و با در نظر گرفتن فاكتورهای اتوماسیون و مهندسی ، بخش مهندسی صنایع ، اپریشن های مورد نظر را طراحی می كند و سپس بخش مهندسی طراحی و تكنولوژی ، طراحی را انجام می دهد. پس از طراحی و دسترسی گان ها و یا ابزار ها و ارگونومی در ایستگاه های مختلف بررسی می گردد. در زیر نمونه ای از طراحی ها و اپریشن ها و دسترسی گان ها و ارگونومی طرح به نمایش گذاشته شده است