العربیه English

نمونه جوشی صندلی

نوشته شده توسط: مدیر سایت | بازدید: 174 | منتشر شده در تاریخ: پنجشنبه 1398/12/01

نمونه جوشی صندلی

شركت فاركو با توجه به خودروهای متفاوت در بازار ، در نتیجه صندلی های متفاوت خطوط تولید فریم های فلزی متفاوتی را بنا به نرخ تولید متفاوت را می طلبد.
مهندسی صنایع با توجه به حجم جوش و نرخ تولید و سایكل تایم های متفاوت و سطح اتوماسیون آن و درخواست شركت ها آن را بررسی و در نتیجه طراحی و تكنولوژی و ساخت فیكسچر ها انجام می پذبرد.
درزیر نمونه ای از فیكسچرها و خودرو های متفاوت به نمایش گذاشته شده است.