العربیه English

فیکسچر جوشی شاسی

نوشته شده توسط: مدیر سایت | بازدید: 188 | منتشر شده در تاریخ: پنجشنبه 1398/12/01

فیکسچر جوشی شاسی

در شركت فاركو طراحی و تكنولوژی ساخت فیكسچرهای شاسی خودرو های مختلف كه با توجه به در خواست شركت ها و با توجه به اهمیت نقاط جوش و توالی جوش از جهت تابیدگی و استقامت جوش در بخش های مهندسی صنایع و تولید و مهندسی جوش مورد بررسی و با توجه به آیتم های فوق ، طراحی و تكنولوژی و ساخت انجام می پذیرد.

در زیر نمونه هایی از فیكسچر های جوشی شاسی خودرو های مختلف كه در شركت فاركو انجام شده به نمایش گذاشته شده است.