العربیه English

خطوط انتقال

نوشته شده توسط: مدیر سایت | بازدید: 199 | منتشر شده در تاریخ: پنجشنبه 1398/12/01

خطوط انتقال

خطوط اصلی و خطوط جانبی شركت های بزرگ جهت انتقال بدنه و یا قطعات از یك ایستگاه به ایستگاه FARCO.CO شركت بانك طبقاتی و با توجه به بررسی مهندسی صنایع ED-PT بعدی و انتقال از خط بانك فرعی به خط اصلی و یا انتقال خطوط رنگ و تولید سایكل تایم ها و سطح اتوماسیون مشخص می شود و طراحی و تكنولوژی و ساخت می شود. خطوط انتقالهایی كه در شركت فاركو انجام گرفته شامل:

 1. ترنسفر
 2. روتاری ترنسفر
 3. سیزر لیفت
 4. بافربلت
 5. ساس پنشن
 6. رولر تیبل
 7. سنكرو نایزر
 8. اسكید بانك
 9. الویتور یا آسانسور
 10. AFM
 11. AFM ROTARI
 12. ریل های POWER AND FREE
 13. FREE ریل های
 14. ANTI RUN WAY آنتی ران
 15. كانوایر زمینی و هوایی
 16. گالری رنگ و كابین
 17. شاتل بدنه
 18. و........