العربیه English

جیک و فیکسچر های کنترلی

نوشته شده توسط: مدیر سایت | بازدید: 330 | منتشر شده در تاریخ: یکشنبه 1398/07/21

جیک و فیکسچر های کنترلی

شركت فاركو با توجه به تولید و تنوع تولید و با توجه به نیاز به كنترل و كیفیت قطعات ، نیاز به ابزارهای كنترلی به نام فیكسچر های كنترلی می باشد و با توجه به نیاز و نوع قطعه از فیكسچر كنترلی فلزی و یا آلومینیومی طراحی و ساخت انجام می پذیرد.